Sirkulær Ressurssentral skal gjennom sine initativer bidra til økt ombruk av byggevarer. Sammen med våre strategiske samarbeidspartnere jobber vi for at ombruk skal bli det naturlige førstevalget.


Trenger du kunnskap om ombruk?

Sirkulær Ressurssentral drifter Nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen. 

Målsettingen med Kunnskapsarenan er å i samarbeid finne, utvikle, dele og formidle kunnskap om sirkulær materialforvaltning i byggebransjen på områder og måter som vesentlig bidrar til å redusere byggebransjens klimafotavtrykk på en økonomisk og sosial bærekraftig måte.

Les mer om arenaen her

Ombygg - Tjenester og nettbutikk

I et 4.500 m2 stort byggetelt på Økern i Oslo har Sirkulær Ressurssentral og Ombygg opprettet en av Europas største ombrukssentraler.

I teltet tilbyr driftsselskapet Ombygg ombruksvarer av høy kvalitet og utleie av lagerplass til ombruksvarer.

Les mer om ombrukssentralen på Ombyggs nettside her

Presentasjon om SRAS

SRAS - Delt på nettside

Informasjon til naboer

SRAS - Informasjon til naboer

Digital befaring

Historien om Sirkulær Ressurssentral

Kommende arrangementer


Prosjekter

SirkTre

Sirkulær Ressurssentral er del av forskningsprosjektet SirkTre som skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri.

Forprosjekt - Digital ombruksportal

Sirkulær Ressurssentral har fått tilskuddsmidler fra Oslo kommune til å gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge, designe, utforske og validere sentrale elementer i en åpen digital portal for ombruk som gir aktører i byggebransjen oversikt over det samlede tilbudet av tilgjengelige ombruksprodukter i markedet, og som kan viderekoble dem til eierne av disse produktene for avtaleinngåelse om kjøp og levering.

En kritisk suksessfaktor i forprosjektet er å involvere

Partnere

Sirkulær Ressurssentral er et samarbeid mellom en rekke aktører tilknyttet byggebransjen og byutvikling. Våre samarbeidspartnere er aktører som går inn som en utviklingspartner via faglige bidrag, og tidligfase utviklings- og driftsfinansiering. Samarbeidspartnere har et klart ønske om å realisere Sirkulær Ressurssentral både som en reell aktør i Oslo, men også som et eksempel som kan spres til resten av landet.

Strategiske samarbeidspartnere

Foreningen Pådriv

Gjensidige

Resirqel

Mustad Eiendom

EBA / EBAO

Statsbygg

OBOS

Entra

Oslobygg

Höegh Eiendom

Samarbeidspartnere

FutureBuilt

Hovinbyen Sirkulære Oslo

Codex Advokat

Kontakt oss

Emil Andresen Rygh

Daglig leder

emil@ressurssentral.no

+47 484 06 902

Aasmund Bunkholt

Styreleder

aasmund@oslo.paadriv.no

+47 ‭908 52 818‬‬

Martin Eid

Daglig leder - Ombygg AS

martin@resirqel.no

+47 482 23 722‬

Marie Harbo Dahle

Leder, Kunnskapsarena

marie@oslo.paadriv.no

+47 ‭959 48 177‬