PROSJEKTER

SirkTre

Sirkulær Ressurssentral er del av forskningsprosjektet SirkTre som skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri.

Forprosjekt - Digital ombruksportal

Sirkulær Ressurssentral har fått tilskuddsmidler fra Oslo kommune til å gjennomføre et forprosjekt for å kartlegge, designe, utforske og validere sentrale elementer i en åpen digital portal for ombruk som gir aktører i byggebransjen oversikt over det samlede tilbudet av tilgjengelige ombruksprodukter i markedet, og som kan viderekoble dem til eierne av disse produktene for avtaleinngåelse om kjøp og levering.

En kritisk suksessfaktor i forprosjektet er å involvere